Serious games zijn simulatiespellen waarbij het doel is de deelnemers realistische problemen op te laten lossen. De games hebben als doel om in een vroeg stadium verschillende betrokkenen bij infrastructuurprojecten met elkaar de dialoog te laten voeren en eventuele tegenstrijdige belangen bloot te leggen. Op deze pagina zijn factsheets te vinden van diverse serious games die gerelateerd zijn aan infrastructuur. Tevens worden best practices van projecten beschreven waar serious games succesvol zijn toegepast.

Serious Gaming Tools

Initiatiefnemers:

logo-sbr Logo-IenM logo-wow logo-prorail logo-bouwcampus