Landelijke VSE-dag – 18 februari 2016 GEANNULEERD

Tot onze spijt moeten we u informeren dat de landelijke VSE-dag die was gepland op 18 februari a.s. niet doorgaat. Daarvoor is een aantal redenen te noemen, maar het komt erop neer dat er onvoldoende draagvlak bestaat voor het organiseren van deze dag.

Hoewel er nog een aantal weken te gaan is voor de geplande datum, menen we er goed aan te doen het symposium tijdig te annuleren.

De komende weken zal de handreiking VSE worden afgerond en wordt u als betrokkene geïnformeerd zodra deze is gepubliceerd.
In plaats van een landelijk symposium zal worden aangestuurd op het organiseren van enkele kleinere, gerichte bijeenkomsten en op inbrengen van het onderwerp VSE bij andere studiedagen die qua onderwerp hierbij aansluiten.

Hebt u zelf een suggestie voor bijeenkomsten waarop het onderwerp VSE kan worden aangekaart, dan horen we dat graag!

 
Initiatiefnemers:

logo-sbr Logo-IenM logo-wow logo-prorail logo-bouwcampus